Äldrevårdskoordinator

Äldrevårdskoordinatorn finns till för äldre personer som börjar ha svårigheter att klara sig i hemmet. Teamets sjukskötare och läkare kan vid behov göra hembesök. Teamet erbjuder en geriatrisk helhetsbedömning med blodprover, läkarbesök och besök hos sjukskötaren/äldrevårdskoordinatorn som kartlägger näringstillståndet och hjälpbehovet hos den äldre. Därefter föreslås åtgärder och/eller hemrehabilitering och även uppföljning av den äldres tillstånd.

Ta kontakt:

  • om du ofrivilligt förlorat vikt under den senaste tiden
  • om du haft en tydlig känsla av trötthet och utmattning under den senaste tiden
  • om du upplevt tilltagande svårigheter vid förflyttning och/eller att gånghastigheten blivit långsammare under den senaste tiden
  • om du fallit flera gånger det senaste året
  • om du blivit mer beroende av andras hjälp för att klara vardagen

Johanna Silfver-Forsbacka
Äldrevårdskoordinator
Tfn 06 327 7549, 044 727 7390
johanna.silfver-forsbacka@korsholm.fi


Länkar

Äldreomsorg i Korsholm

Näringsguide för äldre personer

Proteinkällor