Mentalvårdsteamet

Korsholm
Ingång D eller Huvudingången A, rum 42, 43 och 44. 
Telefontid tisdag och torsdag kl. 12.30—13.30, tfn 044 727 7388 (ej sms).

Vörå
Specialsjukskötare i psykiatri
Telefontid tisdag och torsdag kl. 8–9, tfn 040 759 2292

Depressionsskötare, livsstilsskötare
Tfn 044 727 1238, om hon inte svarar ringer hon upp.

Psykiatrins dejourerande sjukskötare vid Vasa centralsjukhus

Vid mentalvårdsteamets mottagning erbjuds stödsamtal och stresshantering

Mentalvårdsteamets tjänster är avsedda för vuxna över 25 år som har mentala svårigheter. Sådana svårigheter kan vara till exempel depression, långvarig stress och utmattning, sömnstörningar, förlossningsdepression samt nervositet, paniksymtom och andra ångestrelaterade störningar, svårare livskriser samt svårigheter att klara av egen eller en närståendes svåra sjukdom. Det lönar sig inte att dröja med att söka vård. Stöd som fås i ett tidigt skede kan nämligen förebygga utvecklingen av allvarligare problem. I många fall räcker det även att man får prata av sig tillsammans med en vän.

Akuta livskriser kan tillfälligt innebära en försämring av arbetsförmågan och behov av sjukskrivning kan vara aktuellt. Den drabbade kan behöva några dagar till någon vecka på sig för att samla sig innan hen kan gå vidare.

När det behövs professionell hjälp kan man själv per telefon kontakta mentalvårdsteamen i Korsholm eller Vörå. I samband med tidsbokningen görs en första bedömning av vårdbehovet.

Teamet i Korsholm använder sig av kösystem. Vårdperioderna är i allmänhet korta, högst cirka 20 besök.

Ungdomar med psykisk ohälsa eller rusmedelsproblematik i åldern 13–24 kan kontakta Ungdomsstationen Klaara, tfn 06 325 2850.

Bekanta dig med Psykporten, där kan du få information och råd om självhjälp.

Krisgruppen

Äldrerådgivare