Sjukvårdsmottagning

Korsholms hälsovårdscentral
Huvudingång A, rum 34–36

Tidsbeställning via telefonrådgivningen eller via webtidsbokningen. 

Sjukvårdsmottagningen sköter om allmänna sjukvårdsärenden, t.ex. sårvård, stygnborttagning, sjukintyg, förbereder eventuella läkarbesök, injektioner och en del vaccinationer. Vanligtvis kontaktas sjukvårdsmottagningen för alla de besvär, som inte kräver omedelbar vård, d.v.s. icke akuta eller livshotande besvär.