Mammografi

I Korsholm utförs förordningsenliga mammografisållningar på Terveystalo, Stora Långgatan 28–30 (Ekgården).

I Vörå utförs mammografisållningar på hälsovårdscentralen.

Sållningsresultatet förmedlas till patienten per post.

Sållning i Finland

I Finland utförs nationella bröstcancersållningar som baserar sig på mammografi sedan år 1987. Den nationella sållningen riktar sig främst till kvinnor i åldern 50–69, som kallas till sållningsbildtagning med två års intervaller. Sensitiviteten och noggrannheten på sållningen bör vara goda. Genom sållningen borde kvinnor som är i riskzon för bröstcancer hittas för att kunna sändas till vidare granskning och eventuell operation. Man bör undvika att skapa onödig oro och rädsla bland friska kvinnor.

Källa: Suomen terveystutkimus Oy