Screening för förebyggande av livmoderhalscancer (papa)

Screening för förebyggande av livmoderhalscancer (papa) utförs vid Familjeplaneringsrådgivningen på Korsholms hälsovårdscentral och vid mödrarådgivningen på Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral.

Alla 30–60-åriga kvinnor som bor i Korsholm och alla 25–65-åriga kvinnor som bor i Vörå kallas brevledes till screening för förebyggande av livmoderhalscancer (papa) med fem års mellanrum.
Ombokning av tiden kan göras via internet. Användarnamn och lösenord finns på kallelsen.

Provtagningsresultatet förmedlas till patienten per post.

Cancer i livmoderhalsen är den näst vanliga cancern i världen bland kvinnor. Cancer i livmoderhalsen utvecklas ofta mycket långsamt. Unga kvinnor och fertila kvinnor kan även drabbas av det. Cancer i livmoderhalsen har en del förstadier som kan upptäckas genom sållning och som kan skötas innan den egentliga cancern bryter ut. Den viktigaste enskilda faktorn vid uppkomst av cancer i livmoderhalsen är det sexuellt överförbara papillomviruset. Numera finns vaccin mot papillomviruset

Cancer som utvecklas i livmoderhalsen kan vara helt symptomfri. Trots att en stor del av de förändringar som konstateras genom sållning är harmlösa och läker av sig själva, konstateras en del ha sådana förändringar som är typiska för förstadiet eller cancern. I sållningen söker man uttryckligen förändringar i förstadiet som tyder på cancer. Deltagande i organiserad sållning har konstaterats vara den effektivaste metoden att undvika cancer i livmoderhalsen. På sållningsbesöket tar skötaren ett cellprov från slidan, livmoderhalsen och livmoderkanalen. Proven tas ogärna under menstruationen. Provtagningen kan kännas som ett litet knip och under ett par dagar efter provtagningen kan det förekomma litet droppblödningar.