Korsholms familjecenter

Korsholms familjecenter är ett nätverk där vi har som mål att samla alla som professionellt eller på frivillig basis arbetar för och med barn och familjer. 

Många familjer står inför extra utmaningar nu. Det går bra att ta kontakt med oss också  medan undantagstillstånd p.g.a. coronakrisen råder. Ta kontakt via telefon eller mejl. Vid behov kan vi också boka in ett möte eller ett hembesök, under förutsättning att ingen har influensasymtom.

Familjecentret kan också erbjuda fysiska mötesplatser i form av den verksamhet som familjecenternätverkets olika medlemmar ordnar. All gruppverksamhet är pausad för tillfället p.g.a. coronarisken.

Familjecentret har som mål att främja barnets och familjens hälsa och välmående samt barnets utveckling, genom att ge barnet, föräldrarna och hela familjen rätt stöd vid rätt tidpunkt. Familjecentret vill också främja olika former av kamratstöd, självhjälpsgrupper och integrering.

Läs mera om den nationella familjecentermodellen.

Familjecenter