Korsholms familjecenter

Korsholms familjecenter är ett nätverk där vi har som mål att samla alla som professionellt eller på frivillig basis arbetar för och med barn och familjer. 

Många familjer står inför extra utmaningar nu. Ta kontakt via telefon eller mejl. Vid behov kan vi boka in ett möte eller ett hembesök, under förutsättning att ingen har influensasymtom.

Familjecentret kan också erbjuda fysiska mötesplatser i form av den verksamhet som familjecenternätverkets olika medlemmar ordnar. 

Familjecentret har som mål att främja barnets och familjens hälsa och välmående samt barnets utveckling, genom att ge barnet, föräldrarna och hela familjen rätt stöd vid rätt tidpunkt. Familjecentret vill också främja olika former av kamratstöd, självhjälpsgrupper och integrering.

Familjecenter

Det finns många olika former av hjälp och stöd till barn, unga och familjer i kommunen. Barn i åldern 0-6 och deras föräldrar erbjuds hjälp och stöd via barnrådgivningen.

Som barnfamilj är det även möjligt att få hemservice. Hemservicen ges enligt behov till barnfamiljer som behöver hjälp och stöd i vården och fostran av barn eller skötseln av hemmet. Familjerådgivningen hjälper, stödjer och befrämjar en positiv utveckling hos barn, föräldrar och familjer. Familjerådgivningen erbjuder också medlingssamtal inför och efter eventuella separationsbeslut. Föräldrar kan på eget initiativ vända sig till familjerådgivningen.  Vill man konsultera socialarbetare gällande socialservice för barn och barnfamiljer (barn i åldern 0–17 år) eller göra en barnskyddsanmälan så går det bra att ta kontakt med socialarbetarna eller göra anmälan skriftligen.

Förskoleelever, elever i grundskolan och studerande på gymnasiet får samtalsstöd via skolans kurator. Unga i Korsholm kan även vända sig till KLAARA som erbjuder tjänster med fokus på förebyggande och behandling av problem som gäller mental hälsa, missbruk och livskompetens åt 13-24 åringar.

Nationellt sett finns det många stödorganisationer som erbjuder stöd till alla åldrar, både som vanliga besök, via telefonen eller via chatten. Luckan har en hemsida där man dagligen kan se vilka stödorganisationer som kan erbjuda stöd https://unginfo.fi/chattkalender/

I kommunen finns ett brett utbud av verksamhet för barn och unga, även under skolloven. Ungdomsgården Ziti är öppen för unga i åldern 13-17 år. Då ungdomsgården har öppet finns det alltid ungdomsledare eller vuxna på plats.

Via Decibel kan unga ställa frågor 24/7 och få svar av sakkunniga inom 5 arbetsdagar. Uppsökande ungdomsarbete i Korsholms kommun är till för ungdomar i åldern 15–29. Vem som helst kan kontakta och föra fram sin oro över en ungdom till de uppsökande ungdomsarbetarna, ungdomen kan också själv ta kontakt. Uppsökande ungdomsarbetare kan hjälpa dej att söka praktikplats, söka jobb eller studieplats, hjälpa dej med din ekonomi eller på andra att stöda dej i din livssituation.

Ekonomiskt stöd fås från FPA men socialarbetare kan hjälpa dej med kompletterande och förebyggande utkomststöd.

Läs mera om den nationella familjecentermodellen.

Familjecenter