Akuttandvård

Akutvård och första hjälpen inom munhälsovården

Tidsbeställning och bedömning av vårdbehovet sker via munhälsovårdens tidsbeställningar:

Korsholms tandklinik
må–to kl. 8.00–16.00, fre kl. 8.00–15.00, tfn 06 327 7430

Vörå tandklinik
må–to kl. 8.00–15.00, tfn 06 385 2354

eller

Oravais tandklinik
må–to kl. 8.00–15.00, tfn 06 385 2245

Oravais eller Vörå tandklinik
fre kl. 8.00–15.00

Mun- och tandvårdsjour utanför tjänstetid

Må–to kl. 16.00–21.00, fre kl. 15.00–21.00, lö–sö samt helgdagar kl. 8.00–21.00

Mun- och tandvårdsjouren utanför tjänstetid sköts vid Vasa centralsjukhus samjour (Sandviksgatan 2–4).

Du bör alltid ringa jourhjälpen 116 117 innan du åker till samjouren.

När du anländer tar du ett könummer till anmälningen. Efter anmälningen anvisas du till mun- och tandvårdsjouren.

Patienterna vårdas i skyndsamhetsordning.

Nattjour

kl. 21.00–08.00 vid Åbo universitetscentralsjukhus.

Tag kontakt med tanke på bedömning av vårdbehov tfn 02 313 8800.

Jouren är ämnad för alla som behöver brådskande tandvård oberoende av patientens ålder eller hemkommun.

Åtgärderna vid tandläkarjouren är huvudsakligen av förstahjälp-karaktär, m.a.o. mera omfattande arbeten kan utföras endast i begränsad omfattning.