Information vid tandskada eller tandolycka

Tandolyckor inträffar ganska ofta både i vardagssituationer och under idrottsaktiviteter.

En tand kan spricka, gå av, bli lös eller lossna helt.

Även om det inte genast skulle kännas något i tanden, kan den senare kännas öm då du tuggar, bli mörk eller känslig för värme.

Sök dig genast till en tandläkare om det har lossnat en vass flisa ur tanden, om tanden är lös eller öm eller om du har sår i munnen som behöver sys.

Om en permanent tand har lossat och den är hel, kan den oftast sättas tillbaka på sin plats.

Leta rätt på den lossnade tanden, och för att rothinnans celler bäst ska kunna överleva ska du inte ta på, gnugga tanden eller ens skölja den.

Lägg tanden i mjölk, saliv eller koksaltlösning, så att den inte blir torr.

Ta med dig tanden och sök genast upp en tandläkare, ju fortare tanden sätts tillbaka desto större chans har den att fästa sig.

Det går inte att sätta tillbaka en lossad mjölktand.

FÖRUTSE OCH FÖREBYGG RISKEN ATT RÅKA UT FÖR EN OLYCKA!