Avgifter inom tandvården

Besöksavgift (tas för varje besök)

Munhygienist 10,20€
Tandläkare 13,10€
Specialtandläkare 19,20€

Utöver dessa uppbärs åtgärdsavgift

Exempel på priser:
Undersökning 18,90–38,00 €
Röntgenbild 8,40 €
Röntgenbild av hela käken 18,90–19,10 €
Bedövning 8,40 €
Lagning 18,90–55,60 €
Rotbehandling 18,90–54,90 €
Tandstensborttagning 37,50–54,90 € (30–60 minuter)
Tandborttagning 18,90–38,00 €
Operativ tandborttagning 55,60–78,00 €

För en outnyttjad mottagningstid som inte har avbeställts uppbärs en avgift om 50,80 € enligt förordningens § 25.