Tandregleringsvård

Barn och ungas bett följs regelbundet upp i samband med övrig munvård.

Patienter som behöver tandreglering styrs via primärvårdens tandläkare till specialtandläkare för bedömning av vård.

Det slutliga beslutet om tandregleringsvård vid hälsocentralen fattas i samband med besök hos specialtandläkaren i tandreglering.

En 10-stegsklassificering av behovet av tandreglering används för att bedöma motiveringen för behandlingen. Behovsklassificeringen används nästan överallt i Finland och syftet med det är att alla finländare skall vara jämställda.

Tandregleringstiden du har är tidpunkten för ankomst till hälsocentralen. Var dock beredd på att du inte kommer att bli inkallad till rummet då, utan du kan behöva vänta ett tag.

Tandregleringsvården är avgiftsfri upp till 18 år.

Men observera, att för ett icke annullerat outnyttjat besök debiteras från 15 år fyllda en avgift enligt gällande klientavgiftsförordning.