Närsjukhus

Idag finns närsjukhus i både Korsholms och Vörå kommun. I nära anslutning till närsjukhusen finns även hemsjukhusverksamhet.

Verksamhetsidé

Närsjukhusen vill ge en trygg och individuell vård för invånarna i Korsholm och Vörå.

Vi erbjuder:

  • en positiv vårdmiljö där individens behov tillgodoses
  • lättillgänglig vård av yrkeskunnig och mångprofessionell personal
  • möjlighet till akutvård, undersökningar, rehabilitering och palliativ vård
  • helhetsvård i samarbete med öppenvården och specialsjukvården

grundad på

  • rehabiliterande och aktiverande arbetssätt
  • etiska principer där människovärdet respekteras och den enskilda människan bemöts personligt
  • anhörigas delaktighet i vården
  • lindrande vård och värdighet i livets slutskede