Korsholms närsjukhus

Akutvårds- och rehabiliteringsavdelning

Närsjukhusets besökstid är dagligen kl. 14–15 och 18–19.
Besöksadressen är Monavägen 9, Smedsby.
Postadressen är Korsholms närsjukhus,
Gamla Karperövägen 17, 65610 Korsholm.

Avdelningen har 26 vårdplatser.
Avdelningens telefonnummer är: 06-3277540 och 06-3277541.

Ansvarig skötare är avdelningsskötare Gunilla Grankull tfn 044 727 1221.
Ansvariga för avdelningen är överläkare Sofia Svartsjö och linjeansvarig Annika Tetrault.