Oravais-Vörå-Maxmo närsjukhus

Närsjukhusets besökstid är dagligen kl. 14–15 och 18–19.
Telefonnummer 06 385 2265
Besöksadressen är Öurvägen 25, 66800 Oravais.

Närsjukhuset har 24 vårdplatser

Ansvarig skötare är avdelningsskötare Ann-Sofi Vestman tfn 044 727 1256.
Ansvariga för avdelningen är läkare Ilkka Pajunen och linjeansvarig Annika Tetrault.