Seniorpunkten

Om Seniorpunkten

Seniorpunkten är en träffpunkt för kommunens seniorer och daglediga med mångsidiga aktiviteter ordnade av kommunen och andra organisationer. Vi har ett aktivt samarbete med Folkhälsan, som finns i samma hus.

Varje vecka ordnas olika hobby- och samtalsgrupper. En stor del av Vuxeninstitutets motionsgrupper för seniorer hålls på Seniorpunkten.

Dagcenterverksamhet ordnas i samarbete med hemservice i alla kommundelar.

En gång i månaden ordnas större evenemang, som allsång, konserter, föreläsningar, temadagar och fester. Folkhälsan arrangerar mogendans varje månad. Pensionärsgrupper kan också ordna egna program vid Seniorpunkten.

Kontakt

Seniorpunkten i Korsholm
Niklasvägen 1, Smedsby
tfn 050 348 1073
Seniorpunkten@korsholm.fi
Facebook: Seniorpunkten Senioripiste

Personal

Anette Hästbacka
+358 503481073
Kerstin Dahlkar (mån-ons)
+358 505126508