Verksamhet i byarna

Flitiga fingrar

Flitiga fingrar är handarbetsgrupper dit du kan komma tomhänt eller med ett eget projekt.

Funisgården, Kvevlax (tisdagar kl. 13.00–15.00 udda veckor) Sommarfest 14.6!
Adress: Åldermansvägen 2
Kontakt: Lis-Britt Toppar tfn 040 736 9163

Jungsbo, Jungsund (tisdagar kl. 12.00–15.00 jämna veckor). Våravslutning 31.5.
Nynäsgränden 4
Kontakt: Ann-Lis Jåfs tfn 044 015 2020

Weikarshemmet, Veikars (fredagar kl. 12.30–15.00) Sommarlov 1.5- augusti.
(Första fredagen i månaden Folkhälsans Café 70+ kl. 12–14)
Adress: Veikarsvägen 910
Kontaktperson: Aino Svevar tfn 040 849 6339