Verksamhet i byarna

Sommarjumpa i det gröna
– vid pensionärshemmen i juni

Måndagar
Solf pensionärshem kl. 13
Helsinghörnan, Helsingby kl. 14

Tisdagar
Jungsbo, Jungsund kl.14
Björkliden Replot kl.15

Torsdagar
Veikarshemmet, Veikars kl.12.30
Funisgården, Kvevlax kl.13.30
Liden Petsmo kl.15

Välkommen på lätt gymnastik ute vid pensionärshemmen! Vi anpassar programmet efter dina behov.
OBS! Jumpan är gratis och öppen för alla.
Ledare: Diana Enlund tfn 044 4240112

Sommarjumpan är en del av projektet ”Rörelse för äldre i vardagen”.

Flitiga fingrar

Flitiga fingrar är handarbetsgrupper dit du kan komma tomhänt eller med ett eget projekt.

Funisgården, Kvevlax (tisdagar kl. 13.00–15.00 udda veckor) Sommarfest 14.6!
Adress: Åldermansvägen 2
Kontakt: Lis-Britt Toppar tfn 040 736 9163

Jungsbo, Jungsund (tisdagar kl. 12.00–15.00 jämna veckor). Våravslutning 31.5.
Nynäsgränden 4
Kontakt: Ann-Lis Jåfs tfn 044 015 2020

Weikarshemmet, Veikars (fredagar kl. 12.30–15.00) Sommarlov 1.5- augusti.
(Första fredagen i månaden Folkhälsans Café 70+ kl. 12–14)
Adress: Veikarsvägen 910
Kontaktperson: Aino Svevar tfn 040 849 6339