Vård och service i hemmet

Till vård och service i hemmet hör hemsjukvård, hemsjukhus, hemrehabilitering och hemservice.

Hemsjukvården är till för personer som kan vårdas i hemmet eller som inte kan ta sig till en sjukvårdsmottagning.

Korsholms hemsjukhus och Oravais-Vörå-Maxmo hemsjukhus är till för personer med mer krävande vårdbehov såsom cancerpatienter i palliativ vård.

Hemrehabiliteringen stöder äldre i fortsatt hemmaboende samt utreder behovet av hjälpmedel.

Hemservice bistår personer i behov av hjälp med dagliga funktioner.