Hemrehabilitering

Syftet med hemrehabiliteringen är att de äldre som bor hemma ska klara sitt liv så självständigt som möjligt med bibehållen trygghet.  I hemrehabiliteringsteamet ingår en fysioterapeut och en ergoterapeut, vilka samarbetar med hemservicepersonalen. Vanliga åtgärder är att utreda behov av hjälpmedel, ge träningsprogram samt kartlägga hemsituationen och funktionsförmågan.