Hemsjukvård

Hemsjukvården är till för personer som behöver sjukvård i hemmet och som av medicinska skäl inte kan ta sig till sin hälsovårdscentral eller annan sjukvårdsmottagning. Behovet av sjukvård bedöms i samband med gemensam vårdplanering eller via remitterande läkare. Det kan vara t.ex. sårvård, läkemedelshantering, provtagning, smärtlindring, injektioner, stomivård, dränskötsel, katetervård mm.

Hur ta kontakt?

Initiativet till att patienten inskrivs i övervakad hemsjukvård kan komma från patienten, anhöriga, hemservice, läkare eller annan vårdinrättning som konstaterar patientens vårdbehov.
När initiativet kommer gör hemsjukvårdsteamet en bedömning av vårdbehovet.

Hemsjukvården är uppdelad i åtta olika geografiska områden.

Kontaktuppgifter:

Smedsby (Smedsby, Böle)
Telefontid må–fre kl. 12.30–13
tfn 06 327 7442

Norra Korsholm (Köklot, Iskmo, Jungsund, Singsby, Karperö, Koskö)
Telefontid må–fre kl.12.30–13
tfn 06 327 7538

Replot (Replot, Södra Vallgrund, Norra Vallgrund, Panike, Söderudden, Vistan, Björköby) 
Telefontid må–fre kl.12.30–13
tfn 06 327 7985

Kvevlax (Kvevlax, Vallvik, Vassor, Kuni, Petsmo, Hankmo)
Telefontid må–fre kl.12.30–13
tfn 06 327 7975

Helsingby (Helsingby, Veikars, Karkmo, Voitby, Staversby, Toby)
Telefontid mån–fre kl.12.30–13
tfn 06 327 7964

Solf (Solf, Munsmo, Tölby, Vikby, Rimal)
Telefontid må-fre kl.12.30–13
tfn 050 518 1109

Vörå (Pettersbacka, Kaurajärvi, Rejpelt, Vörå centrum)
Telefontid må–fre kl. 12.30–13
tfn 0500 861 353

Maxmo (Kastusgården, Svens-och Ohlsgården, Rökiö, Lotlax, Tuckor, Maxmo)
Telefontid må-fre
tfn 050 448 3320

Oravais
Telefontid må–fre kl. 12.30–13
tfn 050 361 8296.