Korsholms hemsjukhus

Hemsjukhuset erbjuder vård på sjukhusnivå hemma hos patienten för kortare tid. Vården ges av sjukskötare alla dagar kl. 8–21. Vid behov kan också hemsjukhusets läkare göra hembesök.

Vi sköter om patienter i hela Korsholms kommun. 

Det förutsätter att patienten vill skötas i hemmet och att läkaren har bedömt att patienten kan tryggt vårdas i hemmet. Patienten måste klara sig ensam eller med anhörigas hjälp i hemmet mellan hembesöken.

Vård som kan ges av  hemsjukhuset är intravenös antibiotika behandlingar, vätske-/ nutritionsbehandlingar, smärtlindrande behandlingar, palliativ vård/ vård i livets slutskede.

Patienter kommer till hemsjukhuset med remiss från läkare och enligt överenskommelse med hemsjukhusets personal. I remissen framgår den planerade vården, de ordinerade läkemedlen, de kommande kontrollbesöken, blodprov och ev. läkemedelsbehandlingens planerade längd. Hemsjukhusets läkare ansvarar för den fortsatta vården efter att patienten flyttats över till hemsjukhuset.

Avgiften är 22,50 € / dygn och räknas in i avgiftstaket. Klienter som har regelbunden hemservice och en vård- och serviceplan betalar ingen separat hemsjukhusavgift.

Kontakt: tfn 044 424 9146 (kansli).