Oravais-Vörå-Maxmo hemsjukhus

Hemsjukhuset i Oravais-Vörå-Maxmo-området har i nuläget mycket begränsad verksamhet och service. Verksamheten kommer att utvecklas nästa år när hälsovården uppgår i välfärdsområdet. 

Hemsjukhuset erbjuder vård på sjukhusnivå hemma hos patienten för kortare tid. Vården ges av sjukskötare.

Vården förutsätter att patienten vill skötas i hemmet och att läkaren har bedömt att patienten kan tryggt vårdas i hemmet. Patienten måste klara sig ensam eller med anhörigas hjälp i hemmet mellan hembesöken. Hemsjukhuset har begränsade personalresurser och möjligheten att ge vård i hemmet avgörs på individnivå. Hemsjukhuset har nära samarbete med närsjukhuset i Oravais och fungerar inte hemvård så erbjuds en vårdplats på närsjukhuset.

Vård som kan ges av hemsjukhuset är vissa intravenösa antibiotikabehandlingar, smärtlindrande behandlingar samt vård i livets slutskede.

Avgiften är 22,50 €/dygn och räknas in i avgiftstaket. Klienter som har regelbunden hemservice och en vård- och serviceplan betalar ingen separat hemsjukhusavgift.

Oravais- Vörå-Maxmo hemsjukhus
Tfn 044 727 7324 (palliativ skötare)
Öurvägen 25, 66800 Oravais