Cancerskötare och palliativ vård

Verksamheten riktar sig till cancerpatienter, deras anhöriga samt personalen.

Vi strävar efter att ge råd, information samt vårdåtgärder vid 

  • nyupptäckt cancer
  • smärtproblematik

Vi strävar efter att

  • ge råd och stöd angående olika intyg 
  • finnas till vid avslutad behandling 
  • ge vård vid livets slut /palliativ vård

Vi har mottagning på hälsovårdscentralen varje tisdag kl 8.00–16.00. Vid behov gör vi hembesök.

Patienter, anhöriga och personal kan ta kontakt, inga remisser behövs. 
Vi finns till för Er!

Kontaktperson i Korsholm är Nina Nystrand-Hammarström, tfn 044 727 1216 

Kontaktperson i Vörå är Pernilla Vikström, tfn 044 727 7324

Växel, Korsholm 06 327 7111
Växel, Vörå 06 385 2200