Korsholms kommun satsar på mentorgrupper för personal inom skolan och småbarnspedagogiken


Korsholms kommun satsar på mentorverksamhet för personal inom skola och småbarnspedagogik för att öka välmåendet och trivseln i arbetet. Under läsåret 2022–2023 deltog cirka 50 anställda i mentorgrupper och responsen är mycket positiv.

Kvinna och man på skolgård

Också i år kan anställda inom småbarnspedagogik, förskola och skola i Korsholm ansöka om plats i en mentorgrupp i början av höstterminen. Grupperna träffas 5-6 gånger under läsåret och diskuterar olika teman över en fikastund. Diskussionerna kan handla om allt möjligt jobbrelaterat, från gruppstorlekar och stress till tips på digitala verktyg som kan vara till nytta.

Mentorgrupperna fokuserar på anställda som är relativt nya i sina roller och deltagandet räknas som arbetstid eller fortbildning.

Viktigt att få prata av sig med kolleger

Victor Koskinen och Rebecca Lindén är två av mentorerna som höll i mentorverksamheten under läsåret 2022–2023. De fick gå en skräddarsydd kurs vid CLL vid Åbo Akademi inför sitt uppdrag.

–  Mentorgrupperna behövs. Det ger jättemycket att träffa kolleger från olika enheter som man inte träffar dagligen, säger Koskinen.

I Koskinens grupp handlade diskussionerna under förra läsåret bland annat om stress och om hur man ska få tiden att räcka till som lärare. Också kontakten mellan hem och skola diskuterades.

Victor Koskinen har jobbat som lärare i cirka 15 år och Rebecca Lindén har jobbat som lärare i småbarnspedagogik i tio år.

I Rebecca Lindéns mentorgrupp diskuterade man under förra läsåret bland annat gruppstorlekar och känslor av otillräcklighet. Två av träffarna fokuserade på välmående med bland annat verktyg för stresshantering.

–  Man märker att diskussionerna har gett deltagarna mycket, säger Lindén.

Fokus på att hitta lösningar

Även om det är meningen att man får prata av sig också om negativa saker i mentorgrupperna, ligger fokus på att hitta lösningar och se positivt på framtiden.

Kommunens undervisningschef Linda Felixson är stolt och glad över att kommunen är en föregångare vad gäller mentorgrupper för personalen.

–  Vi vill ta hand om våra anställda och se till att de mår bra, trivs och vill stanna kvar hos oss, säger hon.

På bilden undervisningschef Linda Felixson

Flera nyheter