Idrott och motion för specialgrupper

Med specialidrott avses idrott för sådana personer som på grund av sjukdom, handikapp eller begränsad funktionsförmåga har svårigheter att idrotta och använda allmän idrottsservice eller för vilka idrotten har en särskild betydelse med tanke på hälsa och rehabilitering.

Till specialidrotten hör också idrott för andra personer eller grupper med speciella behov som ordnas t.ex. inom integreringsarbetet.