Välbefinnande och hälsa

Korsholms kommun fungerar i växelverkan med sina invånare och en av kommunens viktigaste uppgifter är att erbjuda god service inom alla kommunala sektorer. Som serviceproducent vill kommunen bidra till ett hållbart samhälle.

Kommunen kan också genom sitt agerande föregå med exempel till kommuninvånarna, föreningar, intresseorganisationer och företag.