Bidrag

Korsholms kommuns understöd

1. Kultur- och fritidsnämnden

2. Kommunstyrelsen

Verksamhetsunderstöd

Föreningar och organisationer i Korsholm som inte erhåller understöd av kultur- och fritidsnämnden kan söka om verksamhetsunderstöd från utvecklingssektionen i Korsholm. Ansökningstiden går ut 16.3.2020 kl. 16.00. Ansökningar om verksamhetsunderstöd som söks av kommunstyrelsen kan formuleras fritt tillsammans med ifylld grundblankett med beskrivning av verksamhet och budget. Information och anvisningar ger näringslivschef Henna-Maija Sumuvuori, tfn 044 424 9109.

Ansökningsförfarande

Ansökningarna skickas till Korsholms kommun/Registraturen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm eller info@korsholm.fi. Försenade ansökningar förkastas.