Oiva

Oiva är ett system för offentliggörande av resultaten av inspektionerna inom livsmedelstillsynen. Systemet koordineras av Livsmedelsverket. De kommunala inspektörerna utför inspektioner i enlighet med tillsynsplanen som godkänns av tillsynsnämnden.

Vid Oiva-inspektionen bedöms livsmedelssäkerheten i företaget, såsom livsmedelshygienen och produktsäkerheten, med hjälp av smilisar. Alltid då Oiva ler är livsmedelssäkerheten god med tanke på konsumenten.

Oiva förenhetligar inspektionsrutinerna, eftersom inspektörerna på olika håll i Finland utför inspektioner utgående från samma bedömningsanvisningar.

Genom att offentliggöra tillsynsinformationen vill man öka transparensen i tillsynen och ge konsumenterna information om resultaten av inspektionerna inom livsmedelstillsynen.
För mera information kan du besöka www.oivahymy.fi

Oiva-skalan

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som dock inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall
rättas till inom utsatt tid.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller väsentligt vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall omedelbart rättas till.