Kaikukortet

Kultur är för alla, men alla har inte råd att köpa biljetter till exempel till museer, teatrar eller konserter. För att råda bot på det har vi tagit i bruk Kaikukortet i Korsholm under våren 2022. Målet med Kaikukortet är att göra det lättare för personer i en svår ekonomisk situation att ta del av konst och kultur.

Kaiku-kulturplatser i Korsholm är:
Stundars www.stundars.fi
Musikfestspelen Korsholm www.korsholmmusicfestival.fi
Korsholms vuxeninstitut www.vuxeninstitutet.korsholm.fi

Vi delar ut Kaikukortet i Korsholm:
Sysselsättningskoordinatorerna, Ämbetshuset
Socialarbetarna, Ämbetshuset (Välfärdsområdet)
Uppsökande ungdomsarbetare, Ämbetshuset
Seniorpunkten, Smedsby

Vad är Kaikukortet?
Med kortet kan du få gratis inträdesbiljetter till exempel till festivaler, teatrar eller konserter. Kortet är personligt och det kostar ingenting. Kortet är i kraft ett år i taget.

Vem kan få Kaikukortet?
– Du kan få kortet om du är klient hos en organisation eller en tjänst som delar ut Kaikukortet och du inte har råd att köpa inträdesbiljetter
– Du är minst 16 år

Hur skaffar jag Kaikukortet?
Du skaffar kortet, om du är klient hos Korsholms socialtjänster, Uppsökande ungdomsarbete, Sysselsättningstjänster eller Seniorpunkten.
– Be om att få Kaikukortet av personalen
– För att få kortet behöver du inte redogöra för dina inkomster

Var kan jag använda kortet?
Med Kaikukortet kan du skaffa biljetter till många kultur- och motionsobjekt i hela Finland, till exempel museer, teatrar, festivaler, konserter och simhallar. I Korsholm är Stundars, Musikfestspelen i Korsholm och Korsholms vuxeninstitut med i Kaikukortnätverket.

Alla kulturobjekt som medverkar i Kaikukortti berättar på sina webbplatser till vilka evenemang eller föreställningar du kan få biljetter med kortet. Du kan också ringa dem direkt och fråga till vilka evenemang kortet kan användas.

Hur får jag en inträdesbiljett eller kursplats med Kaikukortet?
Med Kaikukortet skaffar du inträdesbiljetten från kulturobjektets egen biljettförsäljning. Visa upp ditt kort och meddela numret på kortet när du skaffar biljetten. Du kan inte skaffa biljetter i webbutiker med kortet Kaikukortet.

Om du vill delta i Vuxeninstitutets kurser ska du anmäla dig på förhand på vanligt sätt och meddela numret på ditt kort per telefon till institutets kansli. Antalet biljetter och kursplatser du kan få med kortet kan vara begränsat.

Kan jag få biljetter till mina barn eller barnbarn med Kaikukortet?
Om du har barn under 16 år kan du med kortet skaffa biljetter också till dem då ni går tillsammans på ett evenemang. Som mor- eller farförälder kan du också skaffa gratisbiljetter till dina barnbarn då ni går tillsammans på ett evenemang.

Kan jag använda Kaikukortet på andra orter än min egen hemort?
Med kortet kan du utöver Kaikukortsutbudet i Korsholm också skaffa biljetter till kulturevenemang på andra orter. Du kan bekanta dig närmare med kulturutbudet på andra orter på webbplatsen Kaikukortti

Kontakta kultursekreteraren för mera information.