Barnets plan för småbarnspedagogik

För varje barn i familjedagvård eller på ett daghem utarbetas en individuell plan för småbarnspedagogik. Planen utarbetas tillsammans med vårdnadshavarna och barnet.

Med hjälp av planen kan man lyfta fram varje barns styrkor och resurser samt eventuella individuella behov. Barnets plan för småbarnspedagogik är en pedagogisk plan om hur det enskilda barnet ska beaktas i den småbarnspedagogiska verksamheten. Planen ses över regelbundet.