Decibel

Decibel finns i den lilla gråa mormorsstugan på skolområdet mellan Korsholms gymnasium och Korsholms högstadium. Ungdomsinfocentret är en del av nätverket av ungdomsinformations- och rådgivningstjänster som finns i Finland och fungerar som kontor för ungdomsportalen Decibel.fi.

Korsholm är värdkommun för Decibel och arbetsgivare för ungdomsinformatörerna och hälsovårdaren-sexualrådgivaren på Decibel, som ingår i Fritid och kultur. Ungdomsinformatörerna har även andra arbetsuppgifter inom kommunen.

Kontakt:
Bölesundsvägen 10 B, Smedsby

www.decibel.fi

decibel@korsholm.fi