Replot förskola

Replot daghem

Byhamnvägen 58, Replot

Örnarna
Förskolan
6-åringar
044 727 1363

Ett ledord för oss är ett gott bemötande och vi arbetar aktivt för att barnen skall känna sig trygga med kamrater och pedagoger. Vi tror på mångfald vid inlärning och att alla barn skall få utvecklas och lära sig i sin egen takt. Lärandet skall vara lustfyllt och vi ser barnen som aktiva medforskare och att barn lär genom lek. Vi arbetar för en god omvårdnad av barnen i samarbete med vårdnadshavarna. I skärgården så tar vi tillvara på naturen och vi strävar efter en god utomhuspedagogik. Vi värdesätter rörelseaktiviteter i lärandet och att barnen skall få känna en glädje att röra på sig. Vi är också ett övningsdaghem i samarbete med Åbo Akademi, som utbildar lärare inom småbarnspedagogik.