Anvisningar gällande karantän och isolering

OBS! Dessa anvisningar baserar sig på Justitie­ministeriets och Institutet för hälsa och välfärds informatio­n samt smittskyddslagen och vallagen.

Om du har beordrats i karantän eller isolering av kommunens smitt­skyddsläkare behöver du tillstånd av smittspårninge­n för att kunna rösta i kommunalvalet. Närmare informatio­n finns i det beslut om isolering eller karantän som du har fått.

På valdagen

Om du har beordrats i karantän eller isolering av kommunens smitt­skyddsläkare kan du rösta på på ditt normala röstningsställe på valdagen. Du kan komma till röstningsstället t.ex. med bil, men du kan inte komma in till vallokalen. Utanför vallokalen finns en skylt med telefonnummer till vilket du ringer för att be att valfunktionärerna komme­r ut så att du kan rösta utomhus.

Förhandsröstning

Du kan inte rösta inomhus på ett allmänt förhands­röstningsställe.

Vid förhandsröstningsstället vid Korsholms ämbetshus ordnas röstning utomhus måndag 7.6 kl. 14.00–16.00 och tisdag 8.6 kl. 14.00–16.00.

Hemmaröstning

Du kan också anmäla dig till hemmaröstning senast 1.6 kl. 16.00. Då du anmäler dig till hemmaröstningen ska du uppge om du är i isolering eller karantän.

Frivillig karantän eller frivillig isolering

Om du är i frivillig karantän eller frivillig isolering ska du rösta som normalt på ett allmänt förhandsröstningsställe eller på röstningsstället på valdagen. I dessa fall har du inte rätt till hemmaröstning.

Mera information

Information för personer som är i isolering eller karantä­n ges av smittspårningen. Kontaktuppgifter finns i ditt beslut om isolering eller karantän.


Centralvalnämnden i Korsholm, 050 69 635.