Adressändring

Gör en flyttningsanmälan senast en vecka efter att du har flyttat. Flyttningsanmälan och adressändring kan göras antingen till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller till Posten. För kommunens kundregister bör du också meddela din nya adress till kommunen. Uppgifterna i kundregistret ändras inte automatiskt i och med att du gör flyttningsanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Adressändringar som gäller avfallshantering görs direkt till Stormossen.

Elektronisk flyttningsanmälan kan göras på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbsidor. För detta behövs ett elektroniskt ID-kort, eller en nätbanks-kod. Elektronisk flyttningsanmälan, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Kommunens kundregister

För kommunens kundregister bör du också meddela din nya adress till kommunen. Detta är speciellt viktigt om du flyttar inom Korsholm. Uppgifterna i kundregistret ändras inte automatiskt i och med att du gör flyttningsanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Korsholms kommun
Ann-Christine Beijar
Centrumvägen 4
65610 Korsholm
Tfn (06) 327 7111

Avfallshantering

Adressändringar som gäller avfallshantering görs direkt till Stormossen.

Ab Stormossen Oy
Stormossvägen 5
666530 Kvevlax
Tfn 010 320 7600