Trafik och transport

Trafik och transporter ger betydande utsläpp av koldioxid och andra föroreningar som påverkar klimatet och hälsan negativt. Statistik påvisar att vägtrafiken är den största enskilda utsläppsfaktorn i kommunen då närapå en tredjedel av utsläppen kan härledas till denna.

Kommunen kan som aktör inte ändra enskilda invånares beteenden eller attityder då det gäller att använda kollektivtrafik eller införskaffa mer klimatvänliga fordon. Däremot kan kommunen vara proaktiva och föregå med goda exempel då det kommer till klimatsmarta val för trafik och transport.

Främjande av cykel- och gångtrafik

Korsholms kommun utarbetar under år 2022 ett program för främjande av cykling och gång. Målet är att ta fram en plan med åtgärder för att främja cykling och gång under kommande år.

Kommunens invånare och andra som rör sig i området hade möjlighet att delta i kartläggningen via en webbenkät i mars 2022 (över 800 svar inkom). Programmet kommer att beakta utveckling av nätverk, tjänster, attityder och kommunikation gällande cykling och gång.

Korsholms kommun hör till Pyöräilykuntien verkosto

Text, teksti: Cykelkommun Korsholm.

Cykelkampanjen Kilometrikisa

Korsholm deltar i den nationella cykelkampanjen Kilometrikisa som pågår 1–22.9. För att delta i kampanjen krävs att du registrerar dig på www.kilometrikisa.fi (endast tillgänglig på finska).

Uppge koden ” KoMu12345” under ”Joukkueen osallistumiskoodi”.

Om du använder någon av apparna Polar Flow eller Strava är det möjligt att synkronisera dina cyklade kilometrar direkt via appen.

Information om hur du kopplar Polar Flow och Strava till kilometrikisa

Hyra cykel

Du kan hyra världsarvscyklar för att se dig om i Kvarkens skärgård. Cyklarna finns till uthyrning vid följande platser:

  • Världsarvsporten vid Replotbron
  • Café & Restaurant Salteriet i Björkö
  • Sommaröhallen i Södra Vallgrund

Att hyra en världsarvscykel kostar 10 euro/dag och 5 euro/4 timmar. Cykelhjälm medföljer.

Replot båtklubb har även cyklar till utlåning i Replot gästhamn.

Cykelsemester i Korsholm

Om du följer ruttförslaget nedan så ser du den största delen av Korsholm på tre dagar. 

Karta: Cykelsemester

Läs mer om cykelsemester i Korsholm

Kollektivtrafik

Korsholms kommuns och Vasa stads gemensamma regionala kollektivtrafik, Lifti, inleder sin verksamhet i augusti 2022. Målet med förnyelsen är att det ska bli smidigare än tidigare att resa, att resetiderna blir kortare och att turintervallerna i synnerhet under rusningstid blir tätare. 

Linje 6 är stomlinjen för Smedsby och Stenhaga med direkt förbindelse till Vasklot. I framtiden kan linjen i Korsholm förlängas i riktning Kvevlax eller Karperö och Replot. I och med linjen blir kollektivtrafikens servicenivå avsevärt bättre särskilt i Smedsby och det nuvarande en timmes turintervallet förkortas till en halv timme.

Byabussen

Byabussen är en service som Korsholms kommun erbjuder sina invånare. Ring och beställ byabussen till din dörr dagen innan planerade resan från beställningsnummer 050 573 3142. Priset är endast 2,50 euro per väg.

Byabussen kör från dörr till dörr, och erbjuder barnfamiljer, rörelsehindrade och åldringar och också exempelvis personer med tunga matkassar en ytterlig hjälp.

Laddning av elbilar

Korsholms kommun har laddningsstolpar för elbilar vid ämbetshuset, kulturhuset och hälsovårdscentralen. Stolparna distribueras av företaget Virta. Laddstolparna kan användas av vem som helst och de hittas via Virtas app.

Det kostar 0,15 euro per kWh samt 0,70 euro per timme att ladda bilen. Kostnaderna ska täcka investeringarna och förbrukningen. Kommunen kommer att följa med läget och göra prisjusteringar vid behov.

Via Virta-appen kan du

  • hitta stationer nära dig
  • kolla priser
  • reservera en laddningsstation på förhand
  • påbörja och avsluta laddningen.

Kommunen övergår till miljövänliga bilar och fordon

Fastighetsverket och teknisk service är de enheter som rör sig mest med bil. I takt med att nuvarande bilpark byts ut ser kommunen över alternativ och införskaffar moderna, miljövänliga bilar. Kommunens bokbuss ska även den, när en ny upphandlas, bytas ut mot en miljövänlig variant.

Kommunen har två elcyklar som anställda kan använda under arbetsdagen för att smidigt ta sig från ett ställe till ett annat.