FAB Korsholms Bostäder

Fastighets Ab Korsholms Bostäder är ett kommunalt dotterbolag, som erbjuder boendetjänster till självkostnadspris.