Vägar och gator

Byggnadsplanevägar

Kommunen underhåller 65 kilometer byggnadsplanevägar samt tio kilometer lättrafikleder. Den största delen av planevägarna har permanentbeläggning, dvs. asfalt.

Enskilda vägar med väglag och fast bosättning

Vägarna indelas i fyra underhållsklasser. Klass I utgörs gamla landsvägar som kommunen underhåller till hundra procent. Klasserna II, III och IV, som utgörs av övriga väglag med fast bosättning, får underhållsbidrag som täcker sjuttio till åttio procent av kostnaderna.

För ha rätt till bidrag bör vägen hållas i acceptabelt skick. Dessutom ska ett giltigt stämmoprotokoll samt en redovisning för underhållet inlämnas till kommunen. För närvarande erhåller cirka 70 väglag underhållsbidrag årligen.

Väglag

Ett väglag är en väg där vägdelägarna bildat väglag vid förrättningen och som är registrerat vid lantmäteribyrån.

Överlåtande av underhållet

Väglaget kan genom avtal överlåta underhållet till kommunen, som då utför allt praktiskt underhållsarbete av vägen. Då fakturerar kommunen väglaget på tjugo till trettio procent av kostnaderna, beroende av vägklass. Genom avtal underhåller kommunen enskilda vägar som uppgår till en sträcka av 183,6 kilometer.

Enskilda vägar som saknar fast bosättning

Kommunen vägmästare ger råd angående vägens administration och underhåll.