Sommarjobb och sommarjobbssedlar

Sommarjobb 2021

Korsholms kommun erbjuder ungdomar födda 1999–2004 sommarjobb för 1 månad under perioden 1.5–31.8.2021. I år finns det 72 stycken sommarjobbsplatser. Lönen är 995 euro.

Ansökningstid: 8.2–7.3.2021 kl. 23.59. För sent inkom­na ansökningar beaktas inte. Mera information om platserna samt ansökan finns på Kuntarekry.

Du kontaktas från arbetsplatsen ifall du blivit vald för en intervju/anställning. Anställningarna är klara senast 4.4.2021.

Mera information: sommarjobb@korsholm.fi.

Sommarjobbssedlar 2021

Korsholms kommun erbjuder i år lokala arbetsgivare ett understöd på 300 euro för de som anställer ungdomar födda 2004–2006. Det finns 50 stycken sommarjobbssedlar.

Anställningsförhållandet ska vara minst 2 veckor, minst 18 h/vecka och bruttolönen ska vara minst 450 euro/två veckor. Lönen bör följa minimilönen enligt företagets kollektivavtal. Företaget står för alla arbetsgivaravgifter. Anställningsförhållandet bör ordnas under perioden 1.6–31.8.2021.

Ungdomarna ansöker om sommarjobbssedlarna via en fritt formulerad ansökan till sommarjobb@korsholm.fi senast 10.5.2021.

Frågor riktas till samma e-post eller till sysselsättningskoordinator Annele Granqvist, 044 727 7325.