Övriga föreningar

Björkö-Replot-Norra Vallgrund-Södra Vallgrund-Söderudden
Björkö pensionärs- och ungdomsbostadsförening
Replot-Björköby lokalavdelning av Österbottens svenska producentförbund
Skräddar-Antas stuga

Karperö-Singsby-Jungsund-Iskmo-Köklot-Grönvik
Iskmo-Jungsund hembygdsforskare
Karperös pärla
Singsby sångkör

Kvevlax-Koskö-Petsmo-Västerhankmo-Österhankmo-Vallvik-Kuni-Vassor
Kvevlax lokalavdelning av Österbottens svenska producentförbund
Kvevlax sångkör
Kvevlaxgille (Kontaktperson: Håkan Sundvik, tfn 0503660490, hakan.sundvik@gmail.com)
Kvevlaxnejdens pensionärsklubb
Vassor begravningsplats

Helsingby-Toby-Veikars
Helsingbykören
Korsholms södra lokalavdelning av Österbottens svenska producentförbund

Solf-Munsmo-Tölby-Vikby
Solf blåsorkester
Solf lokalavdelning av Österbottens svenska producentförbund
Solf Pensionärshemsförening
Wahlrooska hästsportcenter

Hela Korsholm
Femte ungdomsringen
Fotoklubben Knäppisarna
Korsholm Big Band (Kontaktperson: Katja Leppäaho, leppaahokatja@gmail.com)
Korsholm lantmannagille
Korsholms 4H klubb
Korsholms cancerklubb
Korsholmsgillet (Kontaktperson: Göran Pellfolk, tfn 0407365597, goran.pellfolk@netikka.fi)
Korsholms företagare
Korsholms hjärtförening
Korsholms JHL
Korsholms krigsveteraner (Kontaktperson: Alf Burman, tfn 0505659916, alf.burman@netikka.fi)
Korsholms pensionärsförening
Korsholms svenska lärarförening
Korsholmsnejdens demensförening
Korsholmsnejdens Reservister
Musikfestspelen Korsholm
Märkenkall vindkraftförening
Pohjola-Norden i Korsholm
StämmBandet (Kontaktperson: Birgitta Beijar-Österberg, birgitta.beijar-osterberg@korsholm.fi)
Sunny Singers
Tehys fackavdelning i Korsholm
The Black Islanders Band
Vasa-Korsholm guider
Världsarvet i Kvarken