Övriga föreningar

Byagårdsföreningen i Toby
Femte ungdomsringen
Iskmosunden
Korsholms 4H klubb
Korsholms krigsveteraner (Kontakt: Alf Burman, tfn 0505659916, alf.burman@netikka.fi)
Korsholms pensionärsförening
Kuni byaförening
Kvarkens båtklubb
Pohjola-Norden i Korsholm
Replot FBK
Smedsby-Böle FBK
Solf FBK
Tuovilan kylä- ja vanhempainyhdistys (Kontakt: tuovilankylajavanhempainyhdistys@gmail.com)
Tuovilan Martat
Wahlrooska hästsportcenter
Älvbyarna
Österhankmo marthaförening

Konst
Fotoklubben Knäppisarna

Musik
Korsholm Big Band (Kontaktperson: Per Hellman, perolofhellman@gmail.com)
Kvevlaxgille (Kontaktperson: Håkan Sundvik, tfn 050-3660490, hakan.sundvik@gmail.com)
Singsby sångkör
StämmBandet (Kontaktperson: Birgitta Beijar-Österberg, birgitta.beijar-osterberg@korsholm.fi)