Övriga föreningar

Byagårdsföreningen i Toby
Femte ungdomsringen
Iskmosunden
Korsholms 4H klubb
Korsholms pensionärsförening
Kuni byaförening
Replot FBK
Smedsby-Böle FBK
Solf FBK
Älvbyarna
Österhankmo marthaförening

Musik
Kvevlaxgille (Kontaktperson: Håkan Sundvik, tfn 050-3660490, hakan.sundvik@gmail.com)
StämmBandet (Kontaktperson: Birgitta Beijar-Österberg, birgitta.beijar-osterberg@korsholm.fi)