Tidslinje

Detta händer åren 2021–2022

 • En lättrafikled byggs längs Angesgränd. Arbetet blev klart med grusbelagd yta i december 2021. Permanentbeläggningen görs på försommaren 2022.
 • En stor parkering i anslutning till vuxeninstitutet byggdes i december 2021. Permanentbeläggningen görs försommaren 2022.
 • Bygglov kan sökas våren 2022.
 • Entreprenadhandlingarna uppgörs under våren 2022.
 • Byggnadsentreprenören upphandlas år 2022.
 • Byggstarten sker tidigast hösten 2022. 

”Det som är positivt är att vi kommer att få betydligt större utrymmen än tidigare. Vi vill ha en smidig samverkan med både svenska och finska skolan. De nya utrymmena bör vara ungdomsgårdens egna utrymmen.”

Mikael Österberg, fritidschef

”Vi ser det som en positiv sak om vi får flytta till bildningscampuset. På vår önskelista finns ljudisolerade rum och en spegelsal.”

Rabbe Franzén, Musikinstitutets rektor

Detta har hänt åren 2020–2021

 • En del av Keskuskoulu har rivits.
 • En kompletterad förhandsplanering för Smedsby bildningscampus godkändes i kommunstyrelsen 8.3.2021.
 • En andra förhandsplanering för Smedsby bildningscampus godkändes i kommunstyrelsen 15.6.2020.
 • Kommunen har byggt en rondell vid korsningen Almavägen – Matildavägen – Bölesundsvägen.
Rondell. Kiertoliittymä.
Rondell vid Almavägen – Matildavägen – Bölesundsvägen.
 • Parkeringsplatser har byggts mellan Korsholms gymnasium och Almavägen.
 • En grusplan med tillhörande parkeringsplatser har färdigställts intill högstadiet.
 • Arkitektbyrå Laaja Arkitekter Ab har efter konkurrensutsättning valts till huvudplanerare för bildningscampuset.
 • Rivningen av den gamla delen av Keskuskoulu har påbörjats.
 • En utredning på hur Smedsby skolcampus påverkas om det utförs som en träbyggnad (CLT) har gjorts.

Detta har hänt åren 2018–2019

 • Smedsby skolcentrum är en skild del av helheten Smedsby bildningscentrum. Den nya trevåningsbyggnaden började byggas år 2018 och stod klar 2019. I den finns utrymmen för både Smedsby-Böle skola och Korsholms högstadium.
 • En ny avlämningsplats vid Smedsby-Böle förskola byggdes år 2019 och likaså en ny av- och påstigningsplats vid Smedsby skolcentrum.
Tegelbyggnad. Tiilirakennus.
Smedsby skolcentrum.
 • På kommunens uppdrag utförde Investigo under 2018 en konditionsgranskning av Korsholms högstadium. Under de senaste åren har kommunen utfört saneringar, reparationer och renoveringar i Korsholms högstadium, men även byggt helt nya tillbyggnader. 
 • Utrymmena i Smedsby-Böle skola renoverades och blev klara 2019. Då flyttade förskolan från Solbackens daghem till Smedsby-Böle skola.
Tegelbyggnad. Tiilirakennus.
Smedsby-Böle skola.
 • Pilotti som är en del av Keskuskoulu blev klar 2018 och en ny evakueringsbyggnad för Keskuskoulu stod klar 2019.
Vit skolbyggnad. Valkoinen koulurakennus.
Pilotti.
Brunt tvåvåningshus. Ruskea kaksikerroiksinen rakennus
Keskuskoulus evakueringsbyggnad.
 • Daghemmet Kuperkeikka totalsanderades och blev klar år 2018.
Gult trähus. Keltainen puurakennus.
Kuperkeikka.

Detta har gjorts före år 2018

Solbackens daghem byggdes ut med en tillbyggnad 2017.

Gult trähus. Keltainen puutalo.
Solbackens daghem.

2016

 • En första förhandsplanering av Smedsby skolcentrum godkändes.
 • Beslöts att Smedsby bildningscampus förverkligas i etapper.
 • Keskuskoulus problem med inomhusluften blev akut. Flera byggnadsdelar i Keskuskoulu täthetssanerades och ventilationen förbättrades.
 • Keskuskoulus nybygge Pilotti planerades.

2015

En trafikplan för Smedsby bildningscampus beställdes av Ramboll. Trafikplanen visade behov av avlämningsplatser, parkeringar och lättrafikleder.

2014

Startskottet gick år 2014 då en rapport över skol- och dagisverksamheten i Korsholm gjordes som visade på ökade utrymmesbehov för svenska och finska småbarnspedagogiken samt grundläggande utbildning i