Omhändertagna djur

Kommunen är skyldig att ordna tillfällig skötsel av herrelösa hundar och katter samt andra små sällskapsdjur som påträffas. Djuret förvaras minst 15 dagar och efter det har kommunen rätt att sälja, överlåta eller avliva djuret. Inom Västkustens miljöenhets område finns följande mottagningsplatser:

Korsholm, Malax, Vörå: Koiratarha Kulkuri, Vasa, 040 834 2222, (06) 321 1391

Korsnäs: Allan Granqvist, Taklax, 050 566 9082, (06) 364 4298 (hundar)

Närpes, Kaskö, Kristinestad: Upphandling pågår som bäst

Kaskö, Kristinestad, Närpes: T:mi Jenna Kotokorpi, Pohjanmaan Eläinkeskus, Bötom, 040 353 7777 (endast katter)

Mottagningsplatser i Österbotten (på finska)