Rutiner och måltider

Utevistelse och klädsel

Barnen är i allmänhet ute 2–4 timmar/dag! Därför bör barnet ha varma och ändamålsenliga utekläder, såsom regnkläder, gummistövlar och tillräckligt många par vantar och sockor. Alla kläder ska vara märkta med barnets namn.

Mat och vila

Inom småbarnspedagogiken serveras morgonmål, lunch och mellanmål till de barn som är närvarande. Enheternas måltidstider framgår i enheternas verksamhetsplaner.

Efter lunchen ges barnen möjlighet att vila eller sova en stund.

Skolköken

Kosthållstjänster produceras av en 50-talig professionell personal, som dagligen framställer ca 5 000 måltider för daghem, skolor och äldre befolkning.

I kommunen finns det för tillfället 12 skolkök.

Skolkökens matlista

Specialdieter

På basen av hälsointyg ordnas specialdiet i samband med skolmåltiden. Intyget inlämnas till daghemmet/förskolan.