Trivsel och regler

Ordningsstadga för Smedsby-Böle skola 

Syftet med denna stadga är att alla elever i skolan har rätt att känna sig trygga och säkra samt behandlas på ett jämlikt sätt.
Ordningsstadgan ska följas under skoltid på skolområdet eller vid annan, av personal angiven undervisningsplats.

Social miljö
Du skall

 • Respektera andra och andras åsikter                                          
 • Använda ett gott språk
 • Vara artig och hjälpsam 
 • Vara en god kamrat i skolan och på skolvägen
 • Ge arbetsro och matro
 • Röra dig gående och lågmält i skolan
 • Respektera andras lektionstider och rasttider

Säkerhet
Du skall

 • Under skoltid, vistas i skolan, på skolområdet eller på annan, av personalen angiven plats.
 • Då skoldagen är slut, avlägsna dig från skolan eller vid behov be personal om tillåtelse att stanna.

Du skall inte

 • Vistas vid cyklar eller cykelställningar under skoltid
 • Balansera, klättra eller rutscha på betongväggen eller ledstången vid huvudingången.
 • Göra volter eller farliga hopp.
 • Snödöpa eller kasta snöbollar på andra. Du får inte heller sparka, kasta stenar på eller slå andra.

Egendom

 • Du skall vara aktsam om dina egna och skolans saker, egendomar och utrymmen.
 • Skolan ansvarar INTE för medtagna värdesaker.

Digital miljö

 • Du skall förvara mobiltelefonen, avstängd eller i flygplansläge i skolväskan.
 • Du får vid behov, enligt personalens instruktioner, använda mobiltelefonen i undervisningen.
 • Du skall följa personalens direktiv om användandet av internet och skolans datanät under skoldagen

Disciplin 

 • Eleven har skyldighet att följa personalens direktiv och tillsägelser
 • Skolans personal ingriper och avstyr vid behov lekar och aktiviteter som anses osäkra och otrygga.
 • Om elever vid upprepade tillfällen och trots tillsägelser bryter mot skolans ordningsstadga meddelas hemmet och förseelsen dokumenteras skriftligt (36 § Gr Utbl)