Trivsel och regler

Korsholms kommuns ordningsregler för åk 1-6: