Badvattenkvaliteten i Vörå

Badvattenkvaliteten 2021

I tabellen anges datum då provtagningen utförs. Resultaten publiceras 3-4 dagar efter provtagningen, då laboratoriet har analyserna av proven klara.

Extra kontroller av cyanobakterier kan vid behov utföras när som helst under sommaren. Även dessa kontroller anges i tabellen. Resultaten anges som förekomst (ja) eller ingen förekomst (nej). Förekomsten kan graderas som liten, riklig eller mycket riklig. Övriga parametrar anges med ett streck (-).

BadstrandDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Finnholmen28.6.2021 19,6 1 5 nej
19.7.2021 19,5 5 3 nej
9.8.2021 18,9 1 1 nej
Hellnäs28.6.2021 18,6 7 5 nej
19.7.2021 19,5 10 12 nej
9.8.2021 18,5 1 6 nej
Kalapää28.6.2021 19,6 4 4 nej
19.7.2021 18,8 6 9 nej
9.8.2021 18,4 2 7 nej
Komossa28.6.2021 19,5 3 39 nej
19.7.2021 19,3 21 22 nej
9.8.2021 17,1 15 36 nej
Oravais hamn28.6.2021 17,8 6 5 nej
19.7.2021 16,3 19 44 nej
9.8.2021 16,4 54 57 nej
Röukas28.6.2021 18,7 1 1 nej
19.7.2021 19,0 25 43 nej
9.8.2021 17,3 25 41 nej
Särkimo28.6.2021 19,3 9 4 nej
19.7.2021 18,4 15 5 nej
9.8.2021 18,1 11 1 nej
Vinlax28.6.2021 16,9 8 110 nej
19.7.2021 14,1 30 54 nej
9.8.2021 17,2 6 15 nej

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.