Badvattenkvaliteten i Vörå

Badvattenkvaliteten 2024

I tabellen anges datum då provtagningen utförs. Resultaten publiceras då laboratoriet har analyserna av proven klara.

Extra kontroller av cyanobakterier kan vid behov utföras när som helst under sommaren. Även dessa kontroller anges i tabellen. Resultaten anges som förekomst (ja) eller ingen förekomst (nej). Förekomsten kan graderas som liten, riklig eller mycket riklig. Övriga parametrar anges med ett streck (-).

BadstrandDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Finnholmen24.6.202419,6 °C<1<1nej
15.7.2024
5.8.2024
Hellnäs24.6.202418,3 °C33nej
15.7.2024
5.8.2024
Kalapää24.6.202419,6 °C174nej
15.7.2024
5.8.2024
Komossa24.6.202419,9 °C21nej
15.7.2024
5.8.2024
Oravais hamn24.6.202418,1 °C75nej
15.7.2024
5.8.2024
Röukas24.6.202418,8 °C22nej
15.7.2024
5.8.2024
Särkimo24.6.202420,3 °C31nej
15.7.2024
5.8.2024
Vinlax24.6.202417,9 °C51120nej
15.7.2024
5.8.2024

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.