Badvattenkvaliteten i Vörå

Badvattenkvaliteten 2023

I tabellen anges datum då provtagningen utförs. Resultaten publiceras då laboratoriet har analyserna av proven klara.

Extra kontroller av cyanobakterier kan vid behov utföras när som helst under sommaren. Även dessa kontroller anges i tabellen. Resultaten anges som förekomst (ja) eller ingen förekomst (nej). Förekomsten kan graderas som liten, riklig eller mycket riklig. Övriga parametrar anges med ett streck (-).

BadstrandDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Finnholmen26.6.2023 22,323nej
17.7.2023 22,1 85nej
21.7.2023nej
7.8.2023 20,9<12nej
Hellnäs26.6.2023 22,5 <12nej
6.7.2023nej
11.7.2023nej
17.7.202317,665nej
21.7.2023nej
27.7.2023nej
7.8.202320,05646nej
Kalapää26.6.2023 21,811nej
17.7.2023 20,6818nej
7.8.2023 20,2 412nej
Komossa26.6.2023 22,2 <1 3 nej
11.7.2023nej
17.7.2023 20,61026 nej
7.8.2023 19,7 4591nej
Oravais hamn26.6.2023 21,731nej
6.7.2023nej
11.7.2023nej
17.7.2023 20,14330nej
21.7.2023nej
27.7.2023nej
7.8.202319,735nej
Röukas26.6.202322,611nej
17.7.202320,5 2126nej
7.8.2023 19,2 2214nej
Särkimo26.6.202322,441nej
11.7.2023nej
17.7.2023 20,9101nej
21.7.2023nej
7.8.202321,1<13nej
Vinlax26.6.2023 21,2<116nej
6.7.2023nej
11.7.2023nej
17.7.202319,578250nej
7.8.202317,1 217nej

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.