Badvattenkvaliteten i Vörå

Badvattenkvaliteten 2022

I tabellen anges datum då provtagningen utförs. Resultaten publiceras då laboratoriet har analyserna av proven klara.

Extra kontroller av cyanobakterier kan vid behov utföras när som helst under sommaren. Även dessa kontroller anges i tabellen. Resultaten anges som förekomst (ja) eller ingen förekomst (nej). Förekomsten kan graderas som liten, riklig eller mycket riklig. Övriga parametrar anges med ett streck (-).

BadstrandDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Finnholmen27.6.2022 21,9 34nej
18.7.2022 17,8 <11nej
8.8.202218,3 <13nej
15.8.2022nej
17.8.2022nej
Hellnäs27.6.2022 21,8 24 nej
18.7.202214,5 65nej
8.8.202214,9 330770nej
11.8.202215,6556nej
Kalapää27.6.2022 22,3 <138 nej
18.7.202215,6 98nej
8.8.2022 15,8 3031nej
Komossa27.6.2022 21,7 2 9 nej
18.7.202214,713 9nej
8.8.2022 15,4 45190nej
Oravais hamn27.6.202219,8<11 nej
18.7.202214,2<11nej
8.8.202214,384610nej
11.8.202216,219nej
Röukas27.6.202220,6<12 nej
18.7.202215,8 24nej
8.8.2022 15,7 3173nej
Särkimo27.6.202222,1 <12 nej
18.7.2022 15,0 53nej
8.8.202216,425nej
Vinlax27.6.2022 19,7 112 nej
18.7.202212,54562nej
8.8.2022 12,8410690nej
11.8.202215,1140200nej

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.