Badvattenkvaliteten i Vörå

Badvattenkvaliteten 2021

I tabellen anges datum då provtagningen utförs. Resultaten publiceras 3-4 dagar efter provtagningen, då laboratoriet har analyserna av proven klara.

Extra kontroller av cyanobakterier kan vid behov utföras när som helst under sommaren. Även dessa kontroller anges i tabellen. Resultaten anges som förekomst (ja) eller ingen förekomst (nej). Förekomsten kan graderas som liten, riklig eller mycket riklig. Övriga parametrar anges med ett streck (-).

BadstrandDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Finnholmen28.6.2021
19.7.2021
9.8.2021
Hellnäs28.6.2021
19.7.2021
9.8.2021
Kalapää28.6.2021
19.7.2021
9.8.2021
Komossa28.6.2021
19.7.2021
9.8.2021
Oravais hamn28.6.2021
19.7.2021
9.8.2021
Röukas28.6.2021
19.7.2021
9.8.2021
Särkimo28.6.2021
19.7.2021
9.8.2021
Vinlax28.6.2021
19.7.2021
9.8.2021

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.