Badvattenkvaliteten i Vörå

Badvattenkvaliteten 2023

I tabellen anges datum då provtagningen utförs. Resultaten publiceras då laboratoriet har analyserna av proven klara.

Extra kontroller av cyanobakterier kan vid behov utföras när som helst under sommaren. Även dessa kontroller anges i tabellen. Resultaten anges som förekomst (ja) eller ingen förekomst (nej). Förekomsten kan graderas som liten, riklig eller mycket riklig. Övriga parametrar anges med ett streck (-).

BadstrandDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Finnholmen26.6.2023
17.7.2023
7.8.2023
Hellnäs26.6.2023
17.7.2023
7.8.2023
Kalapää26.6.2023
17.7.2023
7.8.2023
Komossa26.6.2023
17.7.2023
7.8.2023
Oravais hamn26.6.2023
17.7.2023
7.8.2023
Röukas26.6.2023
17.7.2023
7.8.2023
Särkimo26.6.2023
17.7.2023
7.8.2023
Vinlax26.6.2023
17.7.2023
7.8.2023

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.