Klubbverksamhet för högstadiet

Kommunen erbjuder gratis klubbverksamhet vid alla kommunens skolor under läsåret tack vare finansiering från Regionförvaltningsverket inom projektet "Finlandsmodellen". Har ni frågor om klubbverksamheten? Kontakta projektledaren: William Hiekkanen (william.hiekkanen@korsholm.fi eller tel: 044 4249284). Infomaterial kring respektive klubb + anmälningsblankett finns även på skolans hemsida där du hittade denna länk. Är du intresserad av en klubb som inte finns, hör av dig så kan vi ordna en sådan klubb!