Klubbverksamhet för högstadiet

Kommunen erbjuder gratis klubbverksamhet vid alla kommunens skolor under läsåret tack vare finansiering från Regionförvaltningsverket inom projektet "Finlandsmodellen". Har ni frågor om klubbverksamheten? Kontakta projektledaren: William Hiekkanen (william.hiekkanen@korsholm.fi eller tel: 044 4249284). Infomaterial kring respektive klubb + anmälningsblankett finns även på skolans hemsida där du hittade denna länk. Är du intresserad av en klubb som inte finns, hör av dig så kan vi försöka ordna en sådan klubb!