Faktureringsanvisning

Korsholms kommun tar emot e-fakturor. Kommunens e-fakturaadress är:

Korsholms kommun (FO-nummer 0181101-6)
Nätfakturaadress: FI5649581020000024
Operatör: ITELFIHH (Sparbanken)

Pappersfakturor skickas till följande adress:

Korsholms kommun
Inköp
Centrumvägen 4
65610 Korsholm

Leveransadressen kan vara annan än faktureringsadressen.

Vi ber er ange den av beställaren meddelade beställarkoden under ”er referens” på fakturan.