Faktureringsanvisning

Korsholms kommun tar emot e-fakturor. Kommunens e-fakturaadress är:

Mottagare: Korsholms kommun (FO-nummer 0181101-6)
Nätfakturaadress / EDI-kod: 003701811016
Operatör: 003723327487 (Apix Messaging Oy)

Pappersfakturor skickas till följande adress:

Korsholms kommun
Inköp
Centrumvägen 4
65610 Korsholm

Fakturor i PDF-format kan skickas till faktura@korsholm.fi.

På fakturan bör kommunens FO-nummer 0181101-6 framgå, samt i fältet för beställaruppgifter ska beställarens kostnadsställe framgå. För e-fakturor bör kostnadsstället skrivas ut i Finvoice-filens <OrderIdentifier>-fält.

Leveransadressen kan vara annan än faktureringsadressen.