Skolkurator

Till skolkuratorns uppgift hör att stödja elever som går i skolan och som känner att de behöver någon att tala med. Det kan röra sig om svårigheter i skolan eller om saker som händer hemma eller på fritiden.

Skolkuratorn kan t.ex. hjälpa till med:

  • Svårigheter som rör skolan eller inlärning
  • Funderingar kring din familj
  • Tankar kring kompisar och utanförskap
  • Funderingar kring din identitet
  • Kärleksbekymmer
  • Oro, ångest, nedstämdhet och rädslor
  • Om du är orolig att någon dricker för mycket eller använder droger

Kuratorn kan vid behov samarbeta vid behov med andra inom elevhälsan för att lösa problem. Kuratorn kan även hjälpa elever vidare till andra som kan hjälpa.  

Även föräldrar kan kontakta skolkuratorn om de är oroliga för sina barn.

För att boka tid kan man kontakta kuratorerna via e-post/WILMA eller be om hjälp av skolpersonalen.

Skolkuratorn har tystnadsplikt.