Badvattenkvaliteten i Kristinestad

Badvattenkvaliteten 2023

I tabellen anges datum då provtagningen utförs. Resultaten publiceras då laboratoriet har analyserna av proven klara.

Extra kontroller av cyanobakterier kan vid behov utföras när som helst under sommaren. Även dessa kontroller anges i tabellen. Resultaten anges som förekomst (ja) eller ingen förekomst (nej). Förekomsten kan graderas som liten, riklig eller mycket riklig. Övriga parametrar anges med ett streck (-).

Eu-badstrand

BadvattenDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Sandbanken5.6.202315,2<10<10nej
26.6.202320,6<1010nej
17.7.202321,315120nej
7.8.202320,64541nej

Övriga badstränder

BadvattenDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Antila26.6.202324,9<10<10nej
17.7.202320,3<1010nej
7.8.202320,33110nej
Bötombergen26.6.202323,76<1nej
17.7.202322,611nej
7.8.202324,3312nej
Havsbadet26.6.202321,3<1030nej
17.7.202323,32070nej
7.8.202319,5<10<10nej
Lilla Sandjärv26.6.202323,912nej
17.7.202322,350<10nej
7.8.202323,71239nej
Härkmeri26.6.202324,9<10<10nej
17.7.202320,31070nej
7.8.202320,2<10<10nej
Sideby,26.6.202325,21010nej
Vedholmen17.7.202320,340160nej
7.8.202322,213020nej
Skaftung26.6.202322,0<10<10nej
(Skoängen)17.7.202320,720100nej
7.8.202321,5<10<10nej

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.