Badvattenkvaliteten i Kristinestad

Badvattenkvaliteten 2021

I tabellen anges datum då provtagningen utförs. Resultaten publiceras 3-4 dagar efter provtagningen, då laboratoriet har analyserna av proven klara.

Extra kontroller av cyanobakterier kan vid behov utföras när som helst under sommaren. Även dessa kontroller anges i tabellen. Resultaten anges som förekomst (ja) eller ingen förekomst (nej). Förekomsten kan graderas som liten, riklig eller mycket riklig. Övriga parametrar anges med ett streck (-).

Eu-badstrand

BadvattenDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Sandbanken7.6.202121 °C 2<10Nej
28.6.202119,7 °C2<10Nej
19.7.202120,2 °C3<10Nej
9.8.2021

Övriga badstränder

BadvattenDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Antila28.6.202119,2 °C<10<10Nej
19.7.202120 °C1010Nej
9.8.2021
Bötombergen28.6.202122,6 °C113Nej
19.7.202122,3 °C71Nej
9.8.2021
Havsbadet28.6.202120,2 °C<10<10Nej
19.7.202120,9 °C<10<10Nej
9.8.2021
Lilla Sandjärv28.6.202125,2 °C154Nej
19.7.202122 °C2644Nej
27.7.2021Ja
30.7.2021Nej
9.8.2021
Härkmeri28.6.202122,5 °C2031Nej
19.7.2021<1050Nej
9.8.2021
Sideby,7.6.202123 °C<10<10Nej
Vedholmen28.6.202124,4 °C 5231Nej
19.7.20213010Nej
9.8.2021
Skaftung28.6.202122 °C<10<10Nej
(Skoängen)19.7.202120,2 °C1020Nej
27.7.2021Ja
30.7.2021Nej
9.8.2021

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.