Badvattenkvaliteten i Kristinestad

Badvattenkvaliteten 2021

I tabellen anges datum då provtagningen utförs. Resultaten publiceras 3-4 dagar efter provtagningen, då laboratoriet har analyserna av proven klara.

Extra kontroller av cyanobakterier kan vid behov utföras när som helst under sommaren. Även dessa kontroller anges i tabellen. Resultaten anges som förekomst (ja) eller ingen förekomst (nej). Förekomsten kan graderas som liten, riklig eller mycket riklig. Övriga parametrar anges med ett streck (-).

Eu-badstrand

BadvattenDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Sandbanken7.6.2021212<10Nej
28.6.202119,72<10Nej
19.7.202120,23<10Nej
11.8.202119,13010Nej
17.8.2021Ja
20.8.2021Nej

Övriga badstränder

BadvattenDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Antila28.6.202119,2<10<10Nej
19.7.2021201010Nej
9.8.202111,55060Nej
17.8.2021Nej
Bötombergen28.6.202122,6113Nej
19.7.202122,3 71Nej
9.8.202119,6126Nej
17.8.2021Nej
Havsbadet28.6.202120,2<10<10Nej
19.7.202120,9<10<10Nej
11.8.202117,71020Nej
17.8.2021Nej
Lilla Sandjärv28.6.202125,2154Nej
19.7.2021222644Nej
27.7.2021Ja
30.7.2021Nej
9.8.202121,717120Nej
17.8.2021Nej
Härkmeri28.6.202122,52031Nej
19.7.2021<1050Nej
11.8.202117,120<10Nej
17.8.2021Nej
Sideby,7.6.202123<10<10Nej
Vedholmen28.6.202124,45231Nej
19.7.20213010Nej
11.8.202120,32070Nej
17.8.2021Nej
Skaftung28.6.202122<10<10Nej
(Skoängen)19.7.202120,21020Nej
27.7.2021Ja
30.7.2021Nej
11.8.202115,82010Nej
17.8.2021Nej

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.