Badvattenkvaliteten i Kristinestad

Badvattenkvaliteten 2022

I tabellen anges datum då provtagningen utförs. Resultaten publiceras då laboratoriet har analyserna av proven klara.

Extra kontroller av cyanobakterier kan vid behov utföras när som helst under sommaren. Även dessa kontroller anges i tabellen. Resultaten anges som förekomst (ja) eller ingen förekomst (nej). Förekomsten kan graderas som liten, riklig eller mycket riklig. Övriga parametrar anges med ett streck (-).

Eu-badstrand

BadvattenDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Sandbanken6.6.202212,12063nej
27.6.202223,12<10nej
18.7.202218,5930nej
8.8.202216,5120790ja, liten
9.8.2022ja, riklig
11.8.202218,1430ja, liten
15.8.202220,24<10ja, riklig

AVRÅDAN FRÅN BAD VID SANDBANKEN UPPHÖR

Enligt undersökningen underskrids åtgärdsgränserna för badvatten och kvalitetsrekommendationerna uppfylls i prov taget 11.8.2022.

Övriga badstränder

AVRÅDAN FRÅN BAD VID HAVSBADET UPPHÖR

Enligt undersökningen underskrids åtgärdsgränserna för badvatten och kvalitetsrekommendationerna uppfylls i prov taget 11.8.2022.

BadvattenDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Antila27.6.202220,1<1010nej
18.7.202218,2<10<10nej
8.8.202217,1<1020nej
Bötombergen27.6.202227,61222nej
18.7.202219,115nej
8.8.202219,82240nej
Havsbadet27.6.202222,7<1010nej
18.7.202218,83050nej
8.8.202216,5440820ja, liten
9.8.2022nej
11.8.202219,1<1030ja, liten
15.8.202219,7<10<10nej
Lilla Sandjärv27.6.202228,889nej
18.7.202218,71633nej
8.8.202219,8570nej
Härkmeri27.6.202222,7<10<10nej
18.7.202218,4<10<10nej
8.8.202219,4100100nej
Sideby,27.6.202225,5<1010nej
Vedholmen18.7.202218,5<1060nej
8.8.202219,290310nej
Skaftung27.6.202221,3<10<10nej
(Skoängen)18.7.202219,0<10<10nej
8.8.202218,510<10nej

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.