Badvattenkvaliteten i Kristinestad

Badvattenkvaliteten 2022

I tabellen anges datum då provtagningen utförs. Resultaten publiceras då laboratoriet har analyserna av proven klara.

Extra kontroller av cyanobakterier kan vid behov utföras när som helst under sommaren. Även dessa kontroller anges i tabellen. Resultaten anges som förekomst (ja) eller ingen förekomst (nej). Förekomsten kan graderas som liten, riklig eller mycket riklig. Övriga parametrar anges med ett streck (-).

Eu-badstrand

BadvattenDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Sandbanken6.6.202212,12063nej
27.6.202223,12<10nej
18.7.2022
8.8.2022

Övriga badstränder

BadvattenDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Antila27.6.202220,1<1010nej
18.7.2022
8.8.2022
Bötombergen27.6.202227,61222nej
18.7.2022
8.8.2022
Havsbadet27.6.202222,7<1010nej
18.7.2022
8.8.2022
Lilla Sandjärv27.6.202228,889nej
18.7.2022
8.8.2022
Härkmeri27.6.202222,7<10<10nej
18.7.2022
8.8.2022
Sideby,27.6.202225,5<1010nej
Vedholmen18.7.2022
8.8.2022
Skaftung27.6.202221,3<10<10nej
(Skoängen)18.7.2022
8.8.2022

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.