Smedsby företagscenter

Smedsby företagscenter är avstånden till hamnen i Vasa 9 km, till Vasa flygfält 14 km och till järnvägsstationen i Vasa 6 km.

Smedsby företagscenter ligger strategiskt placerat i direkt anslutning till kommunens centralort Smedsby, invid Europaväg 8. I dagsläget är centret så gott som fullt utbyggt med över 20 företag inom olika branscher som verkar på området. Till arealen omfattar området ca 18 hektar. Från Smedsby företagscenter är avstånden till hamnen i Vasa 9 km, till Vasa flygfält 14 km och till järnvägsstationen i Vasa 6 km.