Skötselbidrag för rinkar och isbanor

Skötselbidrag för rinkar och isbanor kan beviljas föreningsskötta rinkar och isbanor i Korsholm. Föreningsägda rinkar och isbanor finns i Norra Vallgrund, Björköby, Hankmo, Petsmo, Veikars, Toby, Tölby, Singsby, Karkmo och Kuni.

ERSÄTTNING:

  • Isbana < 500m2: 400 euro / säsong
  • Isbana 500m2 – 1 000m2: 450 euro / säsong
  • Isbana 1 000m2 – 1 500m2: 500 euro / säsong

Ifall isbanan omgärdas av en rink multipliceras ersättningarna ovan med 1,2.

Bidraget beviljas i efterhand efter avslutad säsong. För att beviljas bidrag ska rinken/isbanan vara öppen för allmänheten minst 80 procent av ”issäsongen”. När ”issäsongen” startar och slutar bedöms av fritidschef och idrottsanläggningsansvarig utgående från klimatförhållanden.

Ansökan om skötselbidrag för rink görs till Välfärdsutskottet senast 23.4. Blankett utformas för ändamålet och läggs på kommunens webbsida. Beslut om bidrag görs av fritidschefen.

Ansök om skötselbidrag för rinkar och isbanor här