Elevhälsa och elevvård

Inom elevhälsan finns många olika ord som beskriver elevhälsans arbete. Ibland pratar man om elevvård och ibland om elevhälsa. De två orden används för samma sak. Vilket ord som används beror på vilken lag man läser. I förskolan säger man elevvård och på andra stadiet heter det studerandevård. Vi använder ordet elevhälsa för alla stadier för enkelhetens skull.

För barn/elev/studerande använder vi ordet elev. Med ordet skola i texterna menar vi förskoleenhet/skola/gymnasium. Varje skola ska ha en egen mångprofessionell grupp som jobbar med den gemensamma elevhälsan. I texten används ordet elevvårdsgrupp (elevvårdsgrupp/studerandevårdsgrupp). Styrgruppen för elevhälsan planerar och leder elevhälsan på alla skolstadier i kommunen. Varje skola har en egen plan för hur den gemensamma och individuella elevhälsan ska genomföras i skolan. Denna plan benämns som elevvårdsplan.