Detaljplan för vägförbindelse Karperövägen-Bölevägen

Framlagt 17.1-15.2.2023   
Skede: Program för deltagande och bedömning (MBL 63 §)            
Kontaktperson: Simon Weiner