Detaljplan för vägförbindelse Karperövägen-Bölevägen

Skede: Ett program för deltagande och bedömning var framlagt 17.1–15.2.2023  (MBL 63 §) 
Kontaktperson: Simon Weiner, planläggare